<<< strona główna


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 - ROK SZKOLNY 2017/2018
KLASA IV i VII.

Po wrowadzeniu reformy edukaji, aby ograniczyć ewentualne przepełnienie w obecnych szkołach podstawowych po wydłużeniu w nich nauki do 8 lat oraz wykorzystać infrastrukturę i bazę dydaktyczną na ogół dobrze wyposażonych gimnazjów

istnieje możliwość przyjęcia części uczniów
od września 2017:

do klasy IV
do klasy VII

w szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum.

Przyjęcia dokonuje w uzgodnieniu z organem prowadzącym dyrektor szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum na wniosek rodzica dziecka.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA
DO KLASY IV


WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA
DO KLASY VII


ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM DO KLASY IV LUB VII
UCZNIÓW I RODZICÓW
NA DZIEŃ OTWARTY:

w sobotę 25 marca 2017 o godzinie 900
lub
w środę 29 marca 2017 o godzinie 1700.


<<< strona główna